فرم ثبت نام

 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • مشخصات مسئولین تشکل

 • مدیرعامل یا دبیر:تلفن همراه:پست الکترونیکی: 
 • رئیس هیئت مدیره یا هیئت امنا:تلفن همراه:پست الکترونیکی: 
 • یکی از مسئولین مرتبط:تلفن همراه:پست الکترونیکی: 
 • سوابق فعالیت در حوزه منابع‌طبیعی و انجام برنامه‌ها و پروژه ها با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور یا ادارات کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استانی

 • نام فعالیت/برنامه/پروژهسال اجراءحامیان یا مشارکت‌کنندگانخلاصه اقدامات و شرح فعالیتدستاوردهانحوه تامین امکانات و منابع مالی 
  Add a new row
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
TOP